Betingelser

Denne persondatapolitik beskriver, hvorledes grillstart.dk (Owlworks) (herefter “Vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig.

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via hjemmesiden www.grillstart.dk

Vi er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til os kan ske via kontakt@grillstart.dk

Hvilke personoplysninger indsamler Grillstart?

Når du besøger www.grillstart.dk, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, hvilke sider du besøger, herunder din geografiske lokation.

Formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

Når du kommunikerer med os via hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse og e-mailadresse.

Formålet er, at vi kan kontakte dig tilbage.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn og din e-mailadresse.

Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

Cookies

Grillstart finansierer sin drift via reklameindtægter. Når du klikker på et partnerlink eller en partnerreklame, lægges en cookie på din computer, således annoncøren kan se, at du kommer fra grillstart.dk. I denne gemmes ingen personoplysninger.

Modtagere af Personoplysninger

Oplysninger om din brug af grillstart.dk overlades til ekstern samarbejdspartner, som er Google, som modtager data i analyseværktøjet Google Analytics, dog 100 % anonymiseret.

Google er databehandler og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlig databehandleraftale med Google, der behandler personoplysninger på vores vegne.

Google Analytics v/Google LLC. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

Kopi af Google LLC’s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Dine rettigheder

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

  • Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
  • Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til kontakt@grillstart.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.
  • Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.
  • I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.
  • Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.  
  • Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.
  • Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.
  • Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.
  • Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til den profilering, der foretages af dig som medlem i kundeklubben. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på kontakt@grillstart.dk

Sletning af persondata

Oplysninger indsamlet i forbindelse med dit besøg til hjemmesiden gemmes i Google Analytics i 26 måneder efter sidste besøg (cookies, evt. brugerid eller produktid)

Informationssikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at højne datasikkerheden internt.

Kontaktoplysninger

Grillstart.dk (Owlworks) er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet ovenfor, kan du kontakte:

Grillstart.dk v/ Owlworks
Søtoften 11
2680 Solrød Strand
CVR: 25883640
Email: kontakt@grillstart.dk

Reklamebeskyttelse